• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

To alternativer

Åtte millioner av Skandinavias 19 millioner innbyggere bor langs strekningen Oslo– Göteborg–København. Korridoren utgjør Skan­dinavias tettest befolkede område.

Et reelt høyhastighetstog, ofte omtalt som lyntog, med få stopp underveis, vil kunne ta størstedelen av flymarkedet i korridoren, men vil gå glipp av det store markedet underveis. Et intercity-tog med høy frekvens som dek­ker større avstander enn slike tog normalt gjør (langtrekkende IC-tog) vil derimot hevde seg bra i konkurranse mot bilen på underveismar­kedet langs korridoren og vil gi økt etterspørsel etter togreiser. Samtidig vil et langtrekkende IC-tog ta store deler av flymarkedet mellom de store byene i korridoren (Oslo-Göteborg, København-Göteborg, Oslo-København).

Se dokument her (ekstern link)

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Ingunn
    Opheim Ellis
  • Katrine
    Næss Kjørstad