• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Flere passasjerer og redusert tilskudd

Tidsdifferensierte takster i kollektivtransporten kan gi både flere passasjerer og reduserte tilskuddsbehov, ifølge en analyse utført av Urbanet Analyse for Samferdselsdepartementet.  Bård Norheim og Mari Betanzo presenterer funnene i Samferdsel

Se dokument her (ekstern link)

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Bård
    Norheim
  • Mari
    Fossheim Betanzo