• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Artikkel i Trafikforum

Kollektivtrafikens marknadspotential är stor, cirka 50 procent av den vuxna befolkningen åker kollektivt någon gång då och då. Gruppen har med andra ord insikt i såväl trafikens utformning som hur betalning görs. Möjligheten att påverka gruppen att åka oftare torde vara stora om vi erbjuder en lösning/ produkt som de önskar.

Små förändringar ger stora effekter

Med undantag av Stockholm är kollektivtrafikens marknadsandel någonstans mellan 10 – 20 procent runt om i landet, vilket innebär att om en femtedel av den så kallade potentialen börjar åka mer frekvent ökar kollektivtrafikens marknadsandel i storleksordningen 50 – 100 procent. Det är små förändringar som ger stora effekter.

Visserligen har resandet under 2000-talet ökat med 40 procent i absoluta tal (inkl befolkningsökning på 13 procent), dock inte alls i relation till den kostnadsökning på 180 procent som de Regionala Kollektivtrafik Myndigheterna redovisat.

Två centrala frågeställningar

Detta väcker ett par frågeställningar som vi, oavsett vi är politiker, tjänstemän eller konsulter inom kollektivtrafikbranschen, måste ställa oss:

  1. Varför har bilisters- och så kallade sällanresenärers resande med kollektivtrafiken inte ökat i någon större omfattning trots alla de positiva satsningar som gjorts under de senaste 10 åren?
  2. Vad skall vi göra för att attrahera gruppen?

Les hele artikkelen under. Foto: Trafikforum. 

Last ned dokument her

Se dokument her (ekstern link)

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Torbjörn
    Eriksson
  • Katrine
    Næss Kjørstad