• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Seminar Tilbake

Beskrivelse

Urbanet Analyse presenterer en ny studie om optimale insentiver i kollektivkontrakter på Persontrafikdagene i Stockholm. Innlegget er en del av sesjonen "Avtal og avtalsutveckling". 

Les mer her: https://persontrafik.svenskama...

Program

Fra Persontrafik 2018:

Bus Nordic – New Bus specification for the Nordics. Elisabeth Andreasson, projektledare, berättar om arbetet med en gemensam nordisk standard. Dynamiska kontrakt inom kollektivtrafiken. Bård Nordheim och Kristine Wika Haraldsen beskriver sitt arbete. Hvordan utvikle kollektivtrafikken med kvalitetskriterier i anbud. Roger Harkestad berättar om arbetet med kvalitet i kollektivtrafiken. Idag finns det stora incitament i många kontrakt utan att vare sig produktionsvolym eller trafikupplägg förändras över tiden. Föredraget diskuterar därför behovet av mer optimala incitament och ger exempel på hur dessa över tiden kan utvecklas i linje med konsumenternas behov. Detta för att kunna stärka kollektivtrafikens bidrag till andra övergripande samhällsmål, som exempelvis minskad biltrafik. Analyserna ingår i ett K2-finansierat forskningsprojekt som leds av VTI, där kontrakt i Skåne och Stockholm har analyserats.

Foredragsholdere

Elisabeth Andreasson, Bus Nordic

Lars Annerberg, Sveriges Bussföretag

  • Bård Norheim

    Bård Norheim er samfunnsøkonom/forsker II og daglig leder i Urbanet Analyse. Han jobber med rammebetingelser og utfordringer for kollektivtransporten i større byområder, analyser av finansieringsmodeller og konkurranseutsetting.

  • Kristine Wika Haraldsen

    Kristine Wika Haraldsen er samfunnsøkonom. Hun arbeider med kostnadsmodellen, takstanalyser og nye dynamiske kontrakter for kollektivtransporten.

Praktisk info

Les mer her: https://persontrafik.svenskama...