• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Seminar Tilbake

Beskrivelse

Sammen med Ruter og Klimaetaten i Oslo kommune arrangerer vi frokostseminar om elbilens rolle i bærekraftige mobilitetsløsninger. 

To nye undersøkelser gir kunnskap om reisevanene til dagens elbilister og hvilke faktorer som er viktigst for om folk velger elbil eller fossilbil ved neste bilkjøp. Funnene åpner for en ny vurdering av insentivene opp mot målene som skal nås. I Oslo er målet at alle nye person- og varebiler skal gå på fornybart drivstoff eller være ladbare hybrider fra 2020. Samtidig skal biltrafikken ned. 

Program

0800: Frokostservering

0815: «Hvordan skal vi se på elbilen i sammenheng med øvrige transportmåter?»

Gylve Aftret-Sandal, leder team Analyse i Ruter

0825: «Har de politiske virkemidlene for elbiler utspilt sin rolle?»

Ingunn Ellis, utreder i Urbanet Analyse

0840: «Elbilister og kollektivtrafikk – holdninger og atferd»

Paal Melbye, Head of Market Science, Ipsos. Lise Kristiansen, Senior Analyst, Ipsos

0855: «Strategi for utslippsfri persontransport i Oslo 2030»

Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten

0905: «Elbilen i fremtidens Oslo»

Sture Portvik, elbilansvarlig i Bymiljøetaten

0915: Kommentarer til undersøkelsene

Petter Haugneland, Norsk elbilforening

0925: Ordet fritt/paneldebatt

0945: Avrunding

Foredragsholdere

  • Ingunn Opheim Ellis

    Ingunn Opheim Ellis er statsviter. Hun arbeider med analyser av virkemiddelbruk for å nå lokale og nasjonale målsettinger om transportutvikling, samt utforming og analyse av markedsundersøkelser rettet mot ulike brukergrupper, som reisevaneundersøkelser og Stated Preference-undersøkelser.

Praktisk info

Seminaret er åpent for alle ved påmelding: https://ruter.typeform.com/to/...