• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Seminar Tilbake

Beskrivelse

Urbanet Analyse foreleser på kurset "Strategisk kollektivtrafikplanering" på Lunds Universitet 26. oktober. 

Program

08.30-10.00: Finansiering och taxor - internationella erfarenheter

10.20-12.30: Planering av tätortstrafik i teorin

Foredragsholdere

  • Katrine Næss Kjørstad

    Katrine Næss Kjørstad er ingeniør og forsker II. Sentrale områder i hennes arbeid er markedet for kollektivtransporten, kundetilfredshet, strategier for utvikling av kollektivtilbudet, etterspørselseffekter av tilbudsendringer. og verdsetting av ulike tilbudsfaktorer.

  • Kristine Wika Haraldsen

    Kristine Wika Haraldsen er samfunnsøkonom. Hun arbeider med kostnadsmodellen, takstanalyser og nye dynamiske kontrakter for kollektivtransporten.

Praktisk info