• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Seminar Tilbake

Beskrivelse

Urbanet Analyse inviterer til frokostseminar 26. september kl.8.30-10.00. 

En rekke nye kontraktsformer er utformet innen lokal kollektivtransport de siste årene. Som i Norge er det et uttrykt mål å øke antall reiser med svensk kollektivtransport, og som et virkemiddel inneholder nesten 40 prosent av kollektivkontraktene passasjerinsentiver. Tidligere undersøkelser viser at disse passasjerinsentivene har liten effekt på antall reiser. Spørsmålet er om det skyldes manglende kunnskap og innovasjon hos operatørene eller om det er noe feil med insentivene i kontraktene. 

Urbanet Analyse og VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, studerer design av insentiver i kollektivkontrakter i et felles FoU-prosjekt med støtte fra K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Målsettingen er å evaluere potensialet ved de insentivene som ligger i dagens kontrakter, og mulighetene for å utvikle nye og mer målrettede insentivkontrakter. Spørsmålet er om det er mulig å få en bedre balanse mellom ansvar og økonomisk risiko i kontraktene, og få de private busselskapene til å styre mot samfunnsøkonomiske mål. 

Resultater fra prosjektet presenteres på frokostseminaret 26. september. Som vanlig vil vi sette av god tid til diskusjon.  Seminaret er åpent for alle. Vi håper at du har anledning til å delta!

Program

Innledning om dynamiske kontrakter - behov for å tenke helt nytt?

v/ Bård Norheim, Urbanet Analyse

Effekter av insentiver i svenske kollektivkontrakter

v/Andreas Vigren, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Optimale insentiver? Balansen mellom ansvar og økonomisk risiko

v/ Kristine Wika Haraldsen, Urbanet Analyse

Foredragsholdere

 • Bård Norheim

  Bård Norheim er samfunnsøkonom/forsker II og daglig leder i Urbanet Analyse. Han jobber med rammebetingelser og utfordringer for kollektivtransporten i større byområder, analyser av finansieringsmodeller og konkurranseutsetting.

 • Andreas Vigren (VTI)

  Andreas Vigren er samfunnsøkonom og arbeider ved Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i Sverige.

 • Kristine Wika Haraldsen

  Kristine Wika Haraldsen er samfunnsøkonom. Hun arbeider med kostnadsmodellen, takstanalyser og nye dynamiske kontrakter for kollektivtransporten.

Praktisk info

Resultater fra prosjektet presenteres på frokostseminaret 26. september. Som vanlig vil vi sette av god tid til diskusjon.  Seminaret er åpent for alle. Vi håper at du har anledning til å delta!

Det vil bli servert lett frokost. På grunn av planlegging av innkjøp og for å sikre at alle får plass, ber vi om forhåndspåmelding innen fredag 21. september. Påmeldingen gjøres via nett: https://response.questback.com/asplanviakas/ieixfpyniv

Last ned dokument her