• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Seminar Tilbake

Beskrivelse

Økt komfort på kollektivreisen forbedrer reiseopplevelsen og kan tiltrekke nye reisende. Men hvem er villige til å betale for økt komfort på kollektivreisen? Urbanet Analyse har gjennomført en rekke studier for å kartlegge reisendes preferanser og villighet til å betale for økt komfort.

I et prosjekt for Jernbanedirektoratet har Urbanet Analyse utredet de reisendes preferanser for togreiser til og fra Oslo Lufthavn. Hvorfor velger mange å reise med Flytoget framfor med NSB som har en lavere pris? Og hvem er disse? På seminaret presenteres resultatene fra en markedsundersøkelse blant togtrafikanter til og fra Oslo Lufthavn.

En liknende undersøkelse er gjennomført i Stockholm for å kartlegge potensialet for en ny shuttlebuss til Arlanda flyplass. Målet med undersøkelsen var å finne ut om de reisende er villige til å betale for en komfortløsning mellom kollektivtransport og taxi. Torbjörn Eriksson kommer fra Stockholm for å presentere resultatene. 

Som vanlig vil vi sette av god tid til diskusjon.  Seminaret er åpent for alle. Vi håper at du har anledning til å delta!

Program

8.00: Dørene åpner. Kaffe og lett frokost

8.30: Innledning om betalingsvillighet for økt komfort på kollektivreisen

v/ Bård Norheim, Urbanet Analyse

Hvem velger flytoget til Gardermoen?

v/Ingunn Ellis, Urbanet Analyse

Er det betalingsvillighet for shuttlebuss til Arlanda?

v/ Torbjörn Eriksson, Urbanet Analyse AB

Foredragsholdere

 • Bård Norheim

  Bård Norheim er samfunnsøkonom/forsker II og daglig leder i Urbanet Analyse. Han jobber med rammebetingelser og utfordringer for kollektivtransporten i større byområder, analyser av finansieringsmodeller og konkurranseutsetting.

 • Ingunn Opheim Ellis

  Ingunn Opheim Ellis er statsviter. Hun arbeider med analyser av virkemiddelbruk for å nå lokale og nasjonale målsettinger om transportutvikling, samt utforming og analyse av markedsundersøkelser rettet mot ulike brukergrupper, som reisevaneundersøkelser og Stated Preference-undersøkelser.

 • Torbjörn Eriksson

  Torbjörn Eriksson har arbeided inom det offentliga- og det privata näringslivet. Huvudinriktningen är att utveckla tjänster som möter konsumenten behov. Torbjörn har varit produktchef på Nobina och affärsområdeschef på Ipsos. En marknadsanalytiker som kopplar ihop beteende/resvanor med attityder och värderingar.

Praktisk info

Det vil bli servert lett frokost. På grunn av planlegging av innkjøp og for å sikre at alle får plass, ber vi om forhåndspåmelding innen tirsdag 30. oktober. Påmeldingen gjøres via nett: https://response.questback.com...

Foto: C. F. Salicath/Flytoget

Last ned dokument her