• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Seminar Tilbake

Beskrivelse

Hvordan kan konkurranseutsetting gi trafikantene et bedre tilbud? Hvordan bør trafikkavtalene utformes? Hva kan vi lære av erfaringene fra konkurranseutsetting av togtilbud i Europa? Hva gjøres for å sikre trafikantene et best mulig tilbud etter at nye operatører overtar?

Urbanet Analyse har utredet bonus-/malus-systemer for kjøp av persontransport med tog på oppdrag fra Jernbanedirektoratet. Både internasjonale erfaringer og analysene av norske trafikkpakker presenteres på seminaret. I tillegg har vi invitert Jernbanedirektoratet for å fortelle om konkurranseutsettingen av trafikkpakke 1.

Vi gjør oppmerksom på at seminaret er noe lengre enn vanlig, og vi setter av god tid til diskusjon. Seminaret er åpent for alle. Vi håper at du har anledning til å delta!

Program

8.00: Dørene åpner. Kaffe og lett frokost

8.30: Prosessen mot ny operatør av trafikkpakke 1 og status i konkurranseutsetting av persontransport

v/Rikard Waag, Prosjektleder Trafikkpakke 1 Sør, Jernbanedirektoratet

Behovet for oppdatert kunnskap - oppdraget til Urbanet

v/Frode Hjelde, Jernbanedirektoratet

Prinsipper for nye trafikkavtaler – kan gi bedre tilbud til lavere kostnader

v/Bård Norheim, Urbanet Analyse

La operatørene betale for å kjøre tog – insentiver for bedre togtilbud

v/Kristine Wika Haraldsen, Urbanet Analyse

Konkurranseutsetting internasjonalt og erfaringer med nye trafikkavtaler

v/Didier van de Velde, Delft University of Technology og Inno-V

Spørsmål og diskusjon

11.00: Slutt

Foredragsholdere

Praktisk info

Det vil bli servert lett frokost. På grunn av planlegging av innkjøp og for å sikre at alle får plass, ber vi om forhåndspåmelding innen torsdag 5.september. Påmeldingen gjøres via nett: https://response.questback.com/asplanviakas/fqck6prias

Last ned dokument her