• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Seminar Tilbake

Beskrivelse

På Urbanets Jubileumskonferanse fikk vi presentert kunnskap, erfaringer og muligheter for kollektivtransport og sykkel i by.

Program

Markedsstrategier for kollektivtransporten

Den første delen av programmet handlet om kollektivtransport i by. Vi fikk presentert erfaringer med køprising og bybanesatsing i Bergen og med Miljøpakken i Trondheim.

Bicycle potential

The session started with lessons learnt from the UK on how to increase bicycle use. From Aarhus we learnt about urban mobility planning - with focus on the bicycle. At the end of the session how cyclist value of time and demand for new bicycle lanes were in focus.

Contracting and tendering

This session which started of with experiences with franchising of, and open access for, passenger rail services in Great Britain. Vi fikk presentert erfaringer med kostnadsdrivere i anbudskontrakter – erfaringer fra Sverige, og et konkret eksempel fra Ørebro om balanse mellom insentiver og ansvar.

Fremtidens kollektivtransport og synergier ved helhetlig transportplanlegging

Synergigevinster av helhetlig transportplanlegging og rammebetingelsene i dagens planlegging. Vi vil presentere resultater fra forskningsprosjekter hvor det tvikles en overordnet policymodell. Modellen skal være et planleggingsverktøy for miljøvennlig transport i byområder. Det vil bli lagt vekt på konkret bruk og eksempler

Foredragsholdere

John Preston er professor i jernbanetransport og leder forskningsgruppen for transport på Universitet i Southampton. Han har over 30 års erfaring med transportforsking og utdanning. Forskningen til John spenner seg fra etterspørselsanalyser og kostnads­modelleringer, til studier av reguleringer, arealutnyttelse og økonomiske vurderinger og evalueringer. Arbeidet har utviklet seg fra jernbaneforskning til forskning som dekker alle transportmåter. John har publisert over 300 artikler, bokkapitler, konferanse og arbeidsdokumenter. Han er valgt som medlem av Transport Research Foundation og er medlem av the Chartered Institution of Highways and Transportation.

Susanne Krawack er Mobilitetschef i Aarhus kommune og har en lang erfaring med transportplanelgging og bærekraft, både i privat og offentlig regi. Hun har blant annet tidligere jobbet som sjefskonsulent I Concito med transport og klimatilpassning og vært dirketør i Trekanområdet og Tetraplan A/S.

Heidi Fossland er leder for Miljøpakken i Trondheim kommune. Heidi har tidligere vært styremedlem i AtB, kollektivselskapet i Sør-Trøndelag, jobbet som leder for rektors kontor for nyskaping ved NTNU og prosjektledet planleggingen rundt Norges nye kampflybase på Ørland i Sør-Trøndelag.

Mette Svanes er plansjef i Bergen kommune og har jobbet i planavdelingen siden 2000. Hun har tidligere jobbet som arealplanlegger og avdelingsleder i PlanVest (senere Link Arkitekter) og kommuneplanlegger på Vestvågøy.

Anders Wretstrand er førsteamanuensis ved på Universitet i Lunds universitet og forskningskoordinator på K2 - Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Han jobber blant annet med organisering og kontrakter innen regional og lokal kollektivtrafikk, men og spørsmål som gjelder brukerperspektiv og tilgjengelighet.


Praktisk info

Seminaret ble avholdt 8 og 9. september 2016 på Christiana Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 5.

Arrangemenet ble støttet av Forskningsrådet

Last ned dokument her