• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Seminar Tilbake

Beskrivelse

Det er gjennomført syv reisevaneundersøkelser i Norge. Dataene er en gullgruve for oss som holder på med nasjonal og regionale transportplanlegging. Men finnes det også fallgruver? Urbanet Analyse benytter RVU-data i en rekke prosjekter. I t to prosjekter har vi sett på reisevaner til befolkningen i Region sør og i Osloområdet, basert på den siste reisevaneundersøkelsen for 2013/14.

Program

Foredragsholdere

 • Miriam Søgnen Haugsbø

  Miriam Søgnen Haugsbø er statsviter. Hun arbeider i hovedsak med analyser av befolkningens reisevaner og potensialet for ulike transportløsninger i byområder - og med samspillet mellom areal- og transportplanlegging.

 • Harald Høyem

  Harald Høyem er samfunnsøkonom. Han arbeider i hovedsak med transportmodeller og samfunnsøkonomiske analyser av samferdselsprosjekter.

 • Ingunn Opheim Ellis

  Ingunn Opheim Ellis er statsviter. Hun arbeider med analyser av virkemiddelbruk for å nå lokale og nasjonale målsettinger om transportutvikling, samt utforming og analyse av markedsundersøkelser rettet mot ulike brukergrupper, som reisevaneundersøkelser og Stated Preference-undersøkelser.

Praktisk info

Last ned dokument her