• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Seminar Tilbake

Beskrivelse

COWI har sammen med en gruppe underkonsulenter gjennomført beregning av effekter på trafikk, miljø og samfunn, mens Urbanet Analyse har gjennomført studier av konsekvenser for kollektivtransporten, fordelingsvirkninger og effekter av det nye sykkelvegnettet. 

Resultatene og anbefalingene fra disse prosjektene presenteres på frokostseminaret 17. november 2017. I tillegg vil Oslopakke3-sekretariatet innlede om prosjektet.

Som vanlig vil vi sette av god tid til diskusjon.  Seminaret er åpent for påmeldte. Seminaret er fulltegnet og påmeldingen er stengt. 

Program

Innledning

v/ Terje Rognlien, OP3-sekretariatet

Revidert Oslopakke 3: Effekter på trafikk, miljø og samfunn

v/ Marit Ulveseth, COWI

Scenarier for bilparkutviklingen

v/ Sveinung André Kvalø, COWI

Konsekvenser for kollektivtransporten av nytt trafikantbetalingssystem

v/ Tormod Wergeland Haug, Urbanet Analyse

Fordelingsvirkninger av nye bompengesnitt

v/ Ingunn Opheim Ellis, Urbanet Analyse

Effekter av nytt sykkelvegnett i OP3

v/ Ingunn Opheim Ellis, Urbanet Analyse

Avsluttende kommentar

v/ Kyrre Gran, OP3-sekretariatet

Foredragsholdere

 • Mari Ulveseth (COWI)

 • Sveinung André Kvalø (COWI)

 • Tormod Wergeland Haug

  Tormod Wergeland Haug er samfunnsøkonom, og arbeider i hovedsak med transportanalyser og samfunnsøkonomiske analyser av tiltak i byområder og på jernbaneområdet. Han jobber med bruk og utvikling av ulike transport- og policymodeller.

 • Ingunn Opheim Ellis

  Ingunn Opheim Ellis er statsviter. Hun arbeider med analyser av virkemiddelbruk for å nå lokale og nasjonale målsettinger om transportutvikling, samt utforming og analyse av markedsundersøkelser rettet mot ulike brukergrupper, som reisevaneundersøkelser og Stated Preference-undersøkelser.

 • Terje Rognlien (OP3-sekretariatet)

 • Kyrre Gran (OP3-sekretariatet)

Praktisk info

Som vanlig vil vi sette av god tid til diskusjon.  Seminaret er åpent for alle som er påmeldt. Det vil bli servert lett frokost.

Last ned dokument her