• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Seminar Tilbake

Beskrivelse

Torbjörn Eriksson legger frem strategier for å øke antall reiser uten å øke kostnadene. 

Program

Fra Persontrafik 2018:

För att utforma kollektivtrafiklösningar som är både kostnadseffektiva och kundorienterade gäller det att planera på såväl systemnivå som linjenivå. Nobina redogör för sina erfarenheter kring trafikplanering, och Skånetrafiken visar på sitt arbeta att utveckla kollektivtrafiken. Dessutom visar Urbanet Analyse exempel på hur resandet kan öka utan att kostnaderna för kollektivtrafiken ökar.

Foredragsholdere

Carl Björklund, Skånetrafiken

Henrik Dagnäs, Nobina Sverige AB

  • Torbjörn Eriksson

    Torbjörn Eriksson har arbeided inom det offentliga- og det privata näringslivet. Huvudinriktningen är att utveckla tjänster som möter konsumenten behov. Torbjörn har varit produktchef på Nobina och affärsområdeschef på Ipsos. En marknadsanalytiker som kopplar ihop beteende/resvanor med attityder och värderingar.

Praktisk info

Les mer her: https://persontrafik.svenskama...