• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Seminar Tilbake

Beskrivelse

Urbanet Analyse bidrar med fem innlegg på Transportforum 2018, 10.-11. januar i Linköping, Sverige. 

Program

Etterspørselseffekter av nytt sykkelveinett: Nytt sykkelveinett i Oslo kan gi 13-29 prosent flere syklister

Ingunn Opheim Ellis Session 20 11_4: Att mäta och utvärdera (uppföljning) cykeltrafik Time: 10/Jan/2018: 3:30pm-5:00pm

Tidsdifferensierte takster er vinn-vinn for kollektivtransporten

Kristine Wika Haraldsen Session 41 1_8: Tids- och zondifferentierade taxor och utbud Time: 11/Jan/2018: 9:00am-10:30am

Ringvirkninger av økte bomkostnader når vi tar hensyn til mindre kø og forsinkelse

Ingunn Opheim Ellis Session 60 1_13: Styrmedel i Storstad Time: 11/Jan/2018: 11:00am-12:30pm

Kollektivtransporten må få opp farten – gevinster av bedre fremkommelighet og lengre holdeplassavstand

Kristine Wika Haraldsen Session 40 1_7: Högre fart i busstrafik eller spårvagn? Time: 11/Jan/2018: 9:00am-10:30am

Kollektivtrafikens kostnadsutveckling – hot eller möjlighet för utveckling?

Torbjörn Eriksson Session 28 3_4: Varför ökar kostnaderna för kollektivtrafiken i Sverige? Time: 10/Jan/2018: 3:30pm-5:00pm

Foredragsholdere

 • Ingunn Opheim Ellis

  Ingunn Opheim Ellis er statsviter. Hun arbeider med analyser av virkemiddelbruk for å nå lokale og nasjonale målsettinger om transportutvikling, samt utforming og analyse av markedsundersøkelser rettet mot ulike brukergrupper, som reisevaneundersøkelser og Stated Preference-undersøkelser.

 • Kristine Wika Haraldsen

  Kristine Wika Haraldsen er samfunnsøkonom. Hun arbeider med kostnadsmodellen, takstanalyser og nye dynamiske kontrakter for kollektivtransporten.

 • Torbjörn Eriksson

  Torbjörn Eriksson har arbeided inom det offentliga- og det privata näringslivet. Huvudinriktningen är att utveckla tjänster som möter konsumenten behov. Torbjörn har varit produktchef på Nobina och affärsområdeschef på Ipsos. En marknadsanalytiker som kopplar ihop beteende/resvanor med attityder och värderingar.

Praktisk info

Les mer på https://www.vti.se/sv/transpor...

Last ned dokument her