• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Seminar Tilbake

Beskrivelse

Teknologidagene er årets viktigste møteplass for forskning og utvikling i vegsektoren, og foregår 23.–27. oktober i Trondheim. Urbanet Analyse holder to innlegg. 

Program

De gående og syklistenes behov og forutsetninger

Tirsdag 24. oktober, 08.45, holder Ingunn Ellis og Eli-Trine Svorstøl innlegg som en del av seminaret «Bedre drift og vedlikehold for gående og syklende – workshop», hvor man skal presente og diskutere foreløpige resultater fra forskningsprogrammet «BEVEGELSE (Bedre drift og vedlikehold for å få flere gående og syklende)».

Bedre kollektivtransport – Hva bør det satses på?

Onsdag 25. oktober, 13.25, holder Tormod Haug innlegg som en del av seminaret «Bærekraftig mobilitet og bylogistikk - Smart, grønt og nyskapende». Tormod presenterer analyser av knutepunktsutvikling i Moss og effektiv virkemiddelbruk i Stockholm.

Foredragsholdere

 • Eli-Trine Svorstøl

  Eli-Trine Svorstøl er utdannet sivilingeniør. Hun arbeider med transportanalyser og effekter av ulike virkemiddelpakker innenfor bytransport.

 • Ingunn Opheim Ellis

  Ingunn Opheim Ellis er statsviter. Hun arbeider med analyser av virkemiddelbruk for å nå lokale og nasjonale målsettinger om transportutvikling, samt utforming og analyse av markedsundersøkelser rettet mot ulike brukergrupper, som reisevaneundersøkelser og Stated Preference-undersøkelser.

 • Tormod Wergeland Haug

  Tormod Wergeland Haug er samfunnsøkonom, og arbeider i hovedsak med transportanalyser og samfunnsøkonomiske analyser av tiltak i byområder og på jernbaneområdet. Han jobber med bruk og utvikling av ulike transport- og policymodeller.

Praktisk info

Les mer om Teknologidagene: https://www.vegvesen.no/fag/fo...