• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Seminar Tilbake

Beskrivelse

Vegdirektoratet arrangerer sykkelseminar 17. februar for fagpersoner innen trafikksikkerhet, samfunnsøkonomi, transportanalyser og planlegging. Ingunn Ellis presenterte hva vi vet om sykling på bakgrunn av den norske reisevaneundersøkelsen. Hvem sykler og hvordan sykler ulike grupper?

Program

Foredragsholdere

  • Ingunn Opheim Ellis

    Ingunn Opheim Ellis er statsviter. Hun arbeider med analyser av virkemiddelbruk for å nå lokale og nasjonale målsettinger om transportutvikling, samt utforming og analyse av markedsundersøkelser rettet mot ulike brukergrupper, som reisevaneundersøkelser og Stated Preference-undersøkelser.

Praktisk info

Last ned dokument her